استاد برگزاری کارگاه های آموزشی: سرکار خانم دکتر اکرم مهراندشت

 

 

کارگاه آموزشی

تاریخ

1

ذخیره و بازیابی اطلاعات

1397/05/28

2

روش های مطالعه و استخراج اطلاعات

1397/06/11

3

فلسفه علم اطلاعات

1397/06/21

4

سایبرنتیک

1397/07/01

5

مدیریت اطلاعات

1397/07/18

6

مرجع الکترونیکی

1397/11/07

7

مرجع شناسی تخصصی

1397/08/02

8

مرجع شناسی عمومی

1397/09/20

9

نسخه شناسی عمومی

1397/10/08

10

نسخه شناسی تخصصی

1397/10/26

11

آشنایی با اخلاق حرفه ای

مرداد97

12

آشنایی با نمایه سازی کتاب

شهریور97

13

آشنایی با اصطلاح نامه مش

شهریور 97

14

آشنایی با برنامه آذرسا

مرداد97

 

 

فایل ها