شرایط عضویت در کتابخانه پردیس

1- یک قطعه عکس 4*3

2- کپی شناسنامه یا کارت ملی

3- تکمیل فرم عضویت کتابخانه

ساعات کار کتابخانه

روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 صبح الی 16

شرایط امانت گرفتن، بازگشت و تمدید منابع

دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی: 5 عنوان کتاب به مدت 15 روز

اعضای هیئت علمی: 6 عنوان کتاب به مدت 1 ماه

کارمندان: 2 عنوان کتاب به مدت 10 روز

***تمدید کتاب تا 2 مرتبه امکان پذیر خواهد بود، به این صورت که: جهت تمدید کتاب قبل از تاریخ برگشت، به کتابخانه مراجعه کرده، چنانچه نسخه های مشابه دیگری از کتاب مورد نظر در مخزن موجود باشد، برای بار اول به مدت 15 روز تمدید، و برای بار دوم نیز در صورت موجود بودن کتاب و نداشتن متقاضی به مدت 15 روز دیگر تمدید خواهد شد (تمدید با نظر مسئول کتابخانه انجام می شود).

***مدرک مورد امانت باید راس موعد مقرر برگشت داده شود، در صورت تأخیر در برگشت کتاب علاوه بر جریمه نقدی، با نظر مسئول کتابخانه عضویت فرد به حالت تعلیق درآمده و در صورت دیرکرد طولانی مدت عضویت کاربر لغو خواهد شد.

***منابع تک نسخه ای و اطلس ها بنابه تشخیص مسئول کتابخانه ممکن است به مدت یک روز امانت داده شود و یا تنها استفاده از آن در سالن کتابخانه امکان پذیر باشد.

***در صورت آسیب دیدن و یا مفقودشدن کتاب، می بایست عین کتاب با جدیدترین تاریخ چاپ خریداری و به کتابخانه تحویل داده شود و در صورتی که کتاب یافت نشود، طبق نظر مسئول کتابخانه کتاب دیگری جایگزین آن خواهد شد.

سالن مطالعه کتابخانه

کتابخانه پردیس شامل سالن مطالعه خواهران و برادران می باشد. رعایت سکوت و نظافت در این قسمت الزامی است.

فایل ها