اطلاعات مربوط به كتابخانه دانشكده پزشكي


 نام ونام خانوادگی مسئول کتابخانه: خانم اکرم مهران دشت

تحصیلات: دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

شماره تماس:31971202

ایمیل: amehrandasht@muq.ac.ir

نوع استخدام:رسمی

امانات: آقای قلیچی      

رسالت کتابخانه کلیک کنید

اساسنامه کلیک کنید

شابکا کلیک کنید

 تاریخچه کتابخانه و معرفی کتابخانه پردیس دانشگاه

کتابخانه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1383 همزمان با پذیرش دانشجو در رشته پزشکی تاسیس و با تعداد محدودی کتاب در مجموعه به مساحت 24 متر مربع شروع به کار کرد.در سالهای 85-86 با افزایش مساحت کتابخانه به 60متر ،مجموعه منابع کتابخانه نیز افزایش یافت و تعداد کتب فارسی به 1200 نسخه افزایش یافت. در سال 1391با ورود نرم افزار سیستم پارس آذرخش کلیه منابع  و اعضای کتابخانه وارد سیستم شده و کتابخانه به صورت نیمه دیجیتالی درآمده است. 


در بهمن ماه سال 1394با انتقال دانشکده پزشکی به مجتمع تازه تأسیس شده پردیس دانشگاهی، کتابخانه  نیز به این مجتمع انتقال یافت. در همین زمان با انتقال دانشکده پیراپزشکی نیز به پردیس دانشگاه،  کتب ویژه این گروه (شامل رشته های اتاق عمل، هوشبری، علوم آزمایشگاهی، و فوریت های پزشکی) از کتابخانه مجتمع آموزشی به کتابخانه پردیس انتقال و طی مراحل فهرستنویسی مجدد و ثبت سیستمی با کتب گروه پزشکی ادغام گردید. کتابخانه پردیس با مساحتی حدود 300 متر مربع، هم اکنون دارای 809 نفر عضو ثبت نام شده دارای اعتبار می باشد. حدود 1000 عنوان در قالب 2500 نسخه کتب پیراپزشکی به مجموعه کتابخانه پردیس اضافه گردید.

هم اکنون آمار کتابخانه پردیس به شرح ذیل می باشد:

تعداد کاربران کتابخانه : 809 نفر عضو دارای اعتبار

تعداد عناوین کتب فارسی: 2477 عنوان( 7488 نسخه)

تعداد عناوین کتب لاتین: 736 عنوان( 970 نسخه)

تعداد پایان نامه ها و طرح ها: 150 

فایل ها