ریاست مجتمع پردیس علوم پزشکی قم

 

جناب آقای دکتر سید جلال الدین اسحق حسینی

متخصص جراحی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم

مرتبه علمی: استادیار

 

تلفن:02531971121